Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją dla zakupu konsumenckiego oraz
12-miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych na wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączonych do zestawu.
Gwarancji nie podlegają materiały eksploaatacyjne, takie jak baterie, akumulatory,
przewody, głośniki, mikrofony, końcówki mocy, zasilacze oraz ładowarki.
Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego
wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie
zakupu lub u dystrubutora
Serwis ustosunkuje się do zgłaszanych usterek sprzętu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego Gwaranta oraz określi spodziewany termin naprawy. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis usterki, oraz określenie roszczeń dotyczących zgłaszanej reklamacji, oraz kompletne dane adresowe i kontaktowe zgłaszającego

Potrzebujesz wsparcia serwisowego? KLIKNIJ